CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12458685
Đang truy cập:105
Số TT:9
Cơ quan lưu trữ:UBND huyện Can Lộc
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Ủy ban nhân dân huyện Can Lộc
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:111
Hồ sơ số:538
Trích yếu hồ sơ:Văn bản đi của UBND huyện Can Lộc năm 2001
Tờ số:23
Số lượng tờ:2
Phí khai thác (VNĐ):2.000
Thể loại:Bản cam kết
Số - ký hiệu:21 /CK-UBNĐ
Ngày ban hành:15/1/2001
Tác giả:UBND huyện Can Lộc
Trích yếu nội dung:V/v: Vay vốn và trả nợ của HĐND, UBND huyện để XD trường học của các xã
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản chính
Tình trạng vật lý:Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: