CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:11998850
Đang truy cập:106
Số TT:45
Cơ quan lưu trữ:Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Can Lộc
Phông/Công trình/Sưu tập:Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Can Lộc
Mục lục hồ sơ:MLHS 02
Hộp số:12
Hồ sơ số:71
Trích yếu hồ sơ:Hồ sơ tiếp nhận, di chuyển hồ sơ thương binh, người được hưởng chính sách như thương binh chuyển đến xã Nga Lộc, huyện Can Lộc năm 1989 - 2014
Tờ số:71
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại:Phiếu báo
Số - ký hiệu:16 /PB-SLĐTBXH-NCC
Ngày ban hành:25/2/2014
Tác giả:Sở LĐ-TB&XH
Trích yếu nội dung:V/v: Phiếu báo di chuyển hồ sơ thương binh đối với ông (bà): Nguyễn Văn Hối, xã Nga Lộc, huyện Can Lộc
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:xã Nga Lộc, huyện Can Lộc
Tình trạng vật lý:Phiếu báo; di chuyển hồ sơ; Nguyễn Văn Hối; xã Nga Lộc, huyện Can Lộc
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: