CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13022823
Đang truy cập:131
Số TT:9
Cơ quan lưu trữ:Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Can Lộc
Phông/Công trình/Sưu tập:Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Can Lộc
Mục lục hồ sơ:MLHS 02
Hộp số:13
Hồ sơ số:79
Trích yếu hồ sơ:Hồ sơ điều chỉnh trợ cấp theo Nghị định 175/CP cho đối tượng là thương binh xã Tân Lộc, huyện Can Lộc năm 1995 - 2000
Tờ số:18
Số lượng tờ:143
Phí khai thác (VNĐ):143.000
Thể loại:Phiếu điều chỉnh
Số - ký hiệu:156 /TBB-LĐTBXH
Ngày ban hành:01/9/1995
Tác giả:Sở LĐ-TB&XH
Trích yếu nội dung:V/v: Phiếu điều chỉnh trợ cấp hàng tháng thương binh theo Nghị định số 28/CP đối với ông (bà): Nguyễn Văn Nghinh, xã Tân Lộc, huyện Can Lộc
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản chính
Tình trạng vật lý:Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: