CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12432980
Đang truy cập:232
Số TT:3
Cơ quan lưu trữ:Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Can Lộc
Phông/Công trình/Sưu tập:Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Can Lộc
Mục lục hồ sơ:MLHS 02
Hộp số:14
Hồ sơ số:84
Trích yếu hồ sơ:Phiếu điều chỉnh mức trợ cấp theo Nghị định 175/CP cho đối bệnh binh xã Thịnh Lộc, huyện Can Lộc năm 1985 - 2000
Tờ số:11
Số lượng tờ:2
Phí khai thác (VNĐ):2.000
Thể loại:Phiếu điều chỉnh
Số - ký hiệu:2136 /TBB - LĐTBXH
Ngày ban hành:02/5/1996
Tác giả:Sở Lao động TB - XH
Trích yếu nội dung:V/v: Phiếu điều chỉnh trợ cấp ưu đãi hàng tháng theo NĐ 06/CP cho đối tượng bệnh binh đối với ông (bà): Nguyễn Văn Hộ, xã Thịnh Lộc, huyện Can Lộc
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:xã Thịnh Lộc, huyện Can Lộc
Tình trạng vật lý:Phiếu; điều chỉnh; trợ cấp; NĐ 06/CP ; bệnh binh; Nguyễn Văn Hộ; xã Thịnh Lộc, huyện Can Lộc
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú:Văn bản gồm 1 tờ (Trùng thừa)
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: