CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12411997
Đang truy cập:294
Số TT:5
Cơ quan lưu trữ:UBND huyện Can Lộc
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Ủy ban nhân dân huyện Can Lộc
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:112
Hồ sơ số:542
Trích yếu hồ sơ:Văn bản đi của Đảng, Đoàn thể của UBND huyện Can Lộc năm 2002
Tờ số:7
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại:Nghị quyết
Số - ký hiệu:04 /NQ-ĐU
Ngày ban hành:12/3/2002
Tác giả:Đảng ủy cơ quan UBND huyện Can Lộc
Trích yếu nội dung:Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện XD cơ quan công sở văn minh
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản gốc; dấu bị mờ
Tình trạng vật lý:Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: