CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12427852
Đang truy cập:110
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Can lộc
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Can Lộc
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:1
Hồ sơ số:8
Trích yếu hồ sơ:Điều tra, thu thập số liệu lập quy hoạch phát triển giao thông vận tải cấp huyện, thị xã năm 2003- 2004 (tập 1)
Tờ số:1
Số lượng tờ:9
Phí khai thác (VNĐ):9.000
Thể loại:Biểu mẫu
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:15/7/2004
Tác giả: 
Trích yếu nội dung:Điều tra hệ thống đường trên các Quốc lộ IA
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản gốc
Tình trạng vật lý:Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: