CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12432994
Đang truy cập:235
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Can Lộc
Phông/Công trình/Sưu tập:Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Can Lộc
Mục lục hồ sơ:MLHS 02
Hộp số:14
Hồ sơ số:85
Trích yếu hồ sơ:Hồ sơ điều chỉnh trợ cấp ưu đãi hàng tháng cho các đối tượng thương binh, bệnh binh xã Thụ Lộc, huyện Can Lộc năm 1988 - 1997
Tờ số:1
Số lượng tờ:2
Phí khai thác (VNĐ):2.000
Thể loại:Phiếu điều chỉnh
Số - ký hiệu:1296 /TBB - LĐTBXH
Ngày ban hành:01/1/1995
Tác giả:Sở Lao động TB - XH
Trích yếu nội dung:Phiếu điều chỉnh trợ cấp ưu đãi hàng tháng thương binh, bệnh binh theo NĐ 28/CP đối với ông (bà): Phan Duy Lợi - địa chỉ: Thụ Lộc, Can Lộc
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Thụ Lộc, Can Lộc
Tình trạng vật lý:Phiếu; điều chỉnh trợ cấp ưu đãi; hàng tháng; NĐ 28/CP Phan Duy Lợi; Thụ Lộc, Can Lộc
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú:Văn bản gồm 1 tờ (Trùng thửa)
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: