CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13760638
Đang truy cập:133
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Can lộc
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Can Lộc
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:2
Hồ sơ số:9
Trích yếu hồ sơ:Điều tra, thu thập số liệu lập quy hoạch phát triển giao thông vận tải cấp huyện, thị xã năm 2003- 2004 (tập 2)
Tờ số:1
Số lượng tờ:23
Phí khai thác (VNĐ):23.000
Thể loại:Biểu mẫu
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:01/10/2003
Tác giả:Sở GT-VT
Trích yếu nội dung:Mẫu điều tra thu thập số liệu lập quy hoạch phát triển GTVT cấp huyện, thị xã của xã Thịnh Lộc
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản gốc
Tình trạng vật lý:Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: