CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13358056
Đang truy cập:65
Số TT:3
Cơ quan lưu trữ:Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Can lộc
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Can Lộc
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:2
Hồ sơ số:12
Trích yếu hồ sơ:Văn bản đi của phòng Giao thông - Xây dựng huyện Can Lộc năm 2004 - 2005
Tờ số:3
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại:Biểu mẫu
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:26/4/2004
Tác giả:Phòng GT - XD
Trích yếu nội dung:Tổng hợp quy mô và dự toán đường BTXM xã Hồng Lộc
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản gốc
Tình trạng vật lý:Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: