CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13745123
Đang truy cập:104
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Can lộc
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Can Lộc
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:2
Hồ sơ số:14
Trích yếu hồ sơ:Văn bản đi Chi bộ phòng Công thương huyện Can Lộc năm 2005
Tờ số:1
Số lượng tờ:5
Phí khai thác (VNĐ):5.000
Thể loại:Báo cáo
Số - ký hiệu:02 /BC-CB
Ngày ban hành:22/3/2005
Tác giả:Chi bộ phòng công thương
Trích yếu nội dung:Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2004 và kế hoạch nhiệm kỳ 2005
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản có chữ ký nhưng không đóng dấu
Tình trạng vật lý:Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: