CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12433122
Đang truy cập:236
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Can lộc
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Can Lộc
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:3
Hồ sơ số:18
Trích yếu hồ sơ:Hồ sơ chứng nhận đăng ký kinh doanh của Hợp tác xã Nông nghiệp Nam Sơn, thị trấn Nghèn năm 2007
Tờ số:1
Số lượng tờ:22
Phí khai thác (VNĐ):22.000
Thể loại: 
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:01/1/2007
Tác giả:UBND huyện Can Lộc
Trích yếu nội dung:Hồ sơ chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã: HTX Nông nghiệp, Nam Sơn - Thị Trấn Nghèn - huyện Can Lộc
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản chính
Tình trạng vật lý:Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: