CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13039437
Đang truy cập:270
Số TT:4
Cơ quan lưu trữ:Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Can lộc
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Can Lộc
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:3
Hồ sơ số:21
Trích yếu hồ sơ:Báo cáo tình hình thực hiện, kế hoạch kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, thu chi ngân sách năm 2008
Tờ số:69
Số lượng tờ:29
Phí khai thác (VNĐ):29.000
Thể loại:Báo cáo
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:01/1/2007
Tác giả:Ban Tài Chính
Trích yếu nội dung:Báo cáo Kế hoạch KT- XH Quốc phòng An ninh năm 2008
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản chính
Tình trạng vật lý:Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: