CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13724429
Đang truy cập:183
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Can lộc
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Can Lộc
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:4
Hồ sơ số:26
Trích yếu hồ sơ:Bản tự kiểm điểm đánh giá chất lượng đảng viên Chi bộ Công thương
Tờ số:1
Số lượng tờ:3
Phí khai thác (VNĐ):3.000
Thể loại:Bản tự kiểm điểm
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:02/12/2009
Tác giả:Chi Bộ Công Thương
Trích yếu nội dung:Bản tự kiểm điểm đánh giá chất lượng Đảng viên năm 2009 - Trần Sỹ Hùng
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Không có dấu xác nhận
Tình trạng vật lý:Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: