CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13723613
Đang truy cập:208
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Can lộc
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Can Lộc
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:4
Hồ sơ số:27
Trích yếu hồ sơ:Báo cáo các công trình xây dựng cơ bản năm 2009 và kế hoạch năm 2010 huyện Can Lộc
Tờ số:1
Số lượng tờ:18
Phí khai thác (VNĐ):18.000
Thể loại:Báo cáo
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:01/11/2009
Tác giả:Ban A Xây Dựng
Trích yếu nội dung:Báo cáo các công trình đầu tư xây dựng trong năm 2009 và kế hoạch năm 2010
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản chính
Tình trạng vật lý:Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: