CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:10700894
Đang truy cập:106
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Can Lộc
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Can Lộc
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:64
Hồ sơ số:223
Trích yếu hồ sơ:Hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất tại khu vực Công ty Thương Nghiệp Can Lộc năm 2005 - 2007.
Tờ số:1
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):3.000
Thể loại:Đơn (các loại đơn)
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:03/7/2005
Tác giả: 
Trích yếu nội dung:Đơn xin cấp đất sản xuất kinh doanh của ông(bà): Bùi Huy Lan - Tại khu đất công ty Thương nghiệp huyện Can Lộc chuẩn bị bán đấu giá
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản photo không đóng dấu
Tình trạng vật lý:Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: