CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13039674
Đang truy cập:221
Số TT:5
Cơ quan lưu trữ:Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Can lộc
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Can Lộc
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:5
Hồ sơ số:35
Trích yếu hồ sơ:Kế hoạch sử dụng đất năm 2012 và phân lô đất xen dắm
Tờ số:9
Số lượng tờ:8
Phí khai thác (VNĐ):8.000
Thể loại:3.Tờ trình
Số - ký hiệu:14/TT-UBND
Ngày ban hành:20/7/2011
Tác giả:UBND xã Mỹ Lộc
Trích yếu nội dung:V/v: Xin phê duyệt quy hoạch phân lô chi tiết cấp đất ở xen dắm trong khu dân cư
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản chính
Tình trạng vật lý:Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: