CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12428539
Đang truy cập:119
Số TT:2
Cơ quan lưu trữ:Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Can lộc
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Can Lộc
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:5
Hồ sơ số:37
Trích yếu hồ sơ:Đề án phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân ở các xã năm 2011
Tờ số:3
Số lượng tờ:14
Phí khai thác (VNĐ):14.000
Thể loại:Đề án
Số - ký hiệu:06/ ĐA-UBND
Ngày ban hành:20/3/2011
Tác giả:UBND Xã Khánh Lộc
Trích yếu nội dung:Phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân xã Khánh Lộc, huyện Can Lộc tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2011-2020
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản không dấu
Tình trạng vật lý:Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: