CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12470273
Đang truy cập:268
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Can lộc
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Can Lộc
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:6
Hồ sơ số:40
Trích yếu hồ sơ:Đề án xây dựng nông thôn mới các xã huyện Can Lộc năm 2011 (tập 2)
Tờ số:1
Số lượng tờ:51
Phí khai thác (VNĐ):51.000
Thể loại:Đề án
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:01/8/2011
Tác giả:UBND Xã Thường Nga
Trích yếu nội dung:Tài liệu xây dựng nông thôn mới xã Thường Nga giai đoạn 2011-2015
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản chính
Tình trạng vật lý:Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: