CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12458706
Đang truy cập:120
Số TT:2
Cơ quan lưu trữ:Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Can lộc
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Can Lộc
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:6
Hồ sơ số:41
Trích yếu hồ sơ:Văn bản đi của Ban thẩm định công trình xây dựng huyện Can Lộc năm 2012
Tờ số:2
Số lượng tờ:3
Phí khai thác (VNĐ):3.000
Thể loại:Báo cáo
Số - ký hiệu:03 /TĐ-XDCB
Ngày ban hành:26/3/2012
Tác giả:Ban thẩm định CT-XD
Trích yếu nội dung:Báo cáo kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán CT Tôn tạo, nâng cấp và mở rộng khu di tích lịch sử Xô Viết Nghệ Tĩnh Ngã ba nghèn huyện Can Lộc, HM: Sân đường nội bộ, bãi gửi xe, bia mố cấu nghèn, bia nền huyện đường
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản chính
Tình trạng vật lý:Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: