CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12985821
Đang truy cập:143
Số TT:5
Cơ quan lưu trữ:Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Can lộc
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Can Lộc
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:6
Hồ sơ số:41
Trích yếu hồ sơ:Văn bản đi của Ban thẩm định công trình xây dựng huyện Can Lộc năm 2012
Tờ số:7
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại:Báo cáo
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:01/1/2012
Tác giả:Ban thẩm định CT-XD
Trích yếu nội dung:Báo cáo kết quả thẩm định dự toán sửa chữa các công trình: Đắp đất lề đường, duy tu, bảo dưỡng các tuyến đường GTNT các xóm trục giữa, Đò Cái, Thanh Hợp xã Thanh Lộc
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản chính
Tình trạng vật lý:Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: