CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12433558
Đang truy cập:193
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Can lộc
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Can Lộc
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:6
Hồ sơ số:43
Trích yếu hồ sơ:Văn bản đi của phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Can Lộc năm 2012
Tờ số:1
Số lượng tờ:8
Phí khai thác (VNĐ):8.000
Thể loại: 
Số - ký hiệu:01 /QC-KTHT
Ngày ban hành:01/2/2012
Tác giả:Phòng KT và HT
Trích yếu nội dung:Quy chế hoạt động cho cán bộ, công chức phòng kinh tế và hạ tầng
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản không dấu
Tình trạng vật lý:Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: