CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13694962
Đang truy cập:280
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Can lộc
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Can Lộc
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:6
Hồ sơ số:44
Trích yếu hồ sơ:Văn bản đi Chi bộ phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Can Lộc năm 2012 - 2013
Tờ số:1
Số lượng tờ:9
Phí khai thác (VNĐ):9.000
Thể loại: 
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:07/12/2012
Tác giả:Chi bộ KT & HT
Trích yếu nội dung:Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng năm 2012, phương hướng - nhiệm vụ năm 2013
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Không có dấu
Tình trạng vật lý:Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: