CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12428608
Đang truy cập:104
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Can lộc
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Can Lộc
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:6
Hồ sơ số:48
Trích yếu hồ sơ:Hồ sơ chuyển đổi mô hình quản lý các chợ trên địa bàn huyện Can Lộc năm 2014
Tờ số:1
Số lượng tờ:26
Phí khai thác (VNĐ):26.000
Thể loại: 
Số - ký hiệu:24 /QĐ-UBND
Ngày ban hành:30/5/2014
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:Ban hành quy chế về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản phô tô
Tình trạng vật lý:Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: