CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12459271
Đang truy cập:175
Số TT:7
Cơ quan lưu trữ:Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Can lộc
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Can Lộc
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:6
Hồ sơ số:48
Trích yếu hồ sơ:Hồ sơ chuyển đổi mô hình quản lý các chợ trên địa bàn huyện Can Lộc năm 2014
Tờ số:87
Số lượng tờ:12
Phí khai thác (VNĐ):12.000
Thể loại:Phương án
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:12/12/2014
Tác giả: 
Trích yếu nội dung:V/v: Phương án, mô hình chuyển đổi chợ huyện xã Đồng Lộc
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Không có chữ ký
Tình trạng vật lý:Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: