CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12458316
Đang truy cập:79
Số TT:3
Cơ quan lưu trữ:Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Can Lộc
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Can Lộc
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:1
Hồ sơ số:1
Trích yếu hồ sơ:Văn bản đi của phòng Nông Lâm nghiệp huyện Can Lộc năm 1988, 1996
Tờ số:6
Số lượng tờ:5
Phí khai thác (VNĐ):5.000
Thể loại:Đề án
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:01/1/1996
Tác giả:Phòng Nông nghiệp
Trích yếu nội dung:Đề án sản xuất vụ Đông 1996 và Đông Xuân năm 1996-1997
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản không có chữ ký, không dấu
Tình trạng vật lý:Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: