CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12426727
Đang truy cập:115
Số TT:2
Cơ quan lưu trữ:Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Can Lộc
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Can Lộc
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:1
Hồ sơ số:5
Trích yếu hồ sơ:Đề án chuyển đổi ruộng đất nông nghiệp (từ ô thửa nhỏ thành ô thửa lớn) năm 2001 - 2002
Tờ số:14
Số lượng tờ:7
Phí khai thác (VNĐ):7.000
Thể loại:Phương án
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:15/4/2002
Tác giả:UBND xã Thượng Lộc
Trích yếu nội dung:Phương án chuyển đổi sử dụng đất NN (từ ô thửa nhỏ thành ô thửa lớn) xã Thượng Lộc
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản gốc
Tình trạng vật lý:Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: