CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12428357
Đang truy cập:96
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Can Lộc
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Can Lộc
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:2
Hồ sơ số:14
Trích yếu hồ sơ:Đề án chuyển đổi sử dụng đất nông nghiệp giai đoạn II năm 2007 và những năm tiếp theo
Tờ số:1
Số lượng tờ:2
Phí khai thác (VNĐ):2.000
Thể loại:Nghị quyết
Số - ký hiệu:12 -NQ/HU
Ngày ban hành:13/6/2007
Tác giả:Huyện Ủy Can Lộc
Trích yếu nội dung:V/v: Nghị quyết về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cuộc vận động chuyển đổi sử dụng đất nông nghiệp giai đoạn II năm 2007 và những năm tiếp theo
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản chính
Tình trạng vật lý:Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: