CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12426673
Đang truy cập:139
Số TT:5
Cơ quan lưu trữ:Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Can Lộc
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Can Lộc
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:2
Hồ sơ số:14
Trích yếu hồ sơ:Đề án chuyển đổi sử dụng đất nông nghiệp giai đoạn II năm 2007 và những năm tiếp theo
Tờ số:6
Số lượng tờ:19
Phí khai thác (VNĐ):19.000
Thể loại:Đề án
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:01/5/2007
Tác giả:UBND huyện Can Lộc
Trích yếu nội dung:Đề án chuyển đổi sử dụng đất nông nghiệp giai đoạn II
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản không có chữ ký, không đóng dấu
Tình trạng vật lý:Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: