CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:9871311
Đang truy cập:212
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Can Lộc
Phông/Công trình/Sưu tập:Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Can Lộc
Mục lục hồ sơ:MLHS 02
Hộp số:53
Hồ sơ số:269
Trích yếu hồ sơ:Hồ sơ di chuyển chế độ liệt sỹ xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc năm 1999 - 2015
Tờ số:1
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):3.000
Thể loại:Phiếu báo
Số - ký hiệu:29 /PB-DC
Ngày ban hành:19/11/2013
Tác giả:Phòng LĐ - TBXH
Trích yếu nội dung:Phiếu báo di chuyển hồ sơ liệt sỹ đối với ông (bà): Nguyễn Văn Lương, nguyên quán: xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, đến: Khối phố 5, phường Đại Nại, thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản không dấu không ký
Tình trạng vật lý:Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú:Văn bản không Scan
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: