CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:11352446
Đang truy cập:107
Số TT:48
Cơ quan lưu trữ:Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Can Lộc
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Can Lộc
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:2
Hồ sơ số:16
Trích yếu hồ sơ:Văn bản đi của phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Can Lộc năm 2009 - 2010
Tờ số:96
Số lượng tờ:3
Phí khai thác (VNĐ):3.000
Thể loại:Chung (TB, BC, TT)
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:27/10/2010
Tác giả:Phòng NN&PTNT
Trích yếu nội dung:V/v: Phương hướng, bổ cứu khắc phục hậu quả sau mưa lũ vừa qua trong sản xuất nông nghiệp
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản không có chữ ký, đóng dấu treo
Tình trạng vật lý:Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: