CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13695247
Đang truy cập:292
Số TT:2
Cơ quan lưu trữ:Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Can Lộc
Phông/Công trình/Sưu tập:Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Can Lộc
Mục lục hồ sơ:MLHS 02
Hộp số:53
Hồ sơ số:271
Trích yếu hồ sơ:Hồ sơ điều chỉnh trợ cấp ưu đãi hàng tháng cho thân nhân liệt sỹ xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc năm 1978 - 2000 (tập 1)
Tờ số:13
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại:Phiếu điều chỉnh
Số - ký hiệu:44 /T-LĐTBXH
Ngày ban hành:01/9/1995
Tác giả:Sở LĐTB-XH
Trích yếu nội dung:Phiếu điều chỉnh trợ cấp tuất liệt sỹ cho gia đình ông (bà): Nguyễn Long, là thân nhân của liệt sỹ: Nguyễn Văn Mai, xã Xuân Lộc
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản chính
Tình trạng vật lý:Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: