CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:9871222
Đang truy cập:187
Số TT:2
Cơ quan lưu trữ:Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Can Lộc
Phông/Công trình/Sưu tập:Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Can Lộc
Mục lục hồ sơ:MLHS 02
Hộp số:54
Hồ sơ số:273
Trích yếu hồ sơ:Hồ sơ di chuyển chế độ liệt sỹ xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc năm 2015
Tờ số:6
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):3.000
Thể loại:Phiếu báo
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:20/7/2015
Tác giả: 
Trích yếu nội dung:Phiếu báo di chuyển hồ sơ liệt sỹ đối với ông (bà): Trần Đình Báu, nguyên quán: xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, đến: Tổ dân phố 1, phường Đạt Hiếu, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắc Lắc
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản ký tươi không đóng dấu
Tình trạng vật lý:Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: