CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:10668045
Đang truy cập:145
Số TT:2
Cơ quan lưu trữ:Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Can Lộc
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Can Lộc
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:70
Hồ sơ số:272
Trích yếu hồ sơ:Đơn xin đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đơn xin đất làm nhà ở của các hộ gia đình xã Tiến Lộc năm 1988 - 1996
Tờ số:2
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):3.000
Thể loại:Đơn (các loại đơn)
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:20/8/1991
Tác giả: 
Trích yếu nội dung:Đơn xin đất làm vườn ở của ông Nguyễn Văn, đội 5 xã Tiến Lộc
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản chính
Tình trạng vật lý:Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: