CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12465017
Đang truy cập:156
Số TT:89
Cơ quan lưu trữ:UBND huyện Can Lộc
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Ủy ban nhân dân huyện Can Lộc
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:118
Hồ sơ số:556
Trích yếu hồ sơ:Văn bản đi tháng 6 - 12 của UBND huyện Can Lộc năm 2007
Tờ số:179
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại:Kết luận
Số - ký hiệu:724 -KL/UBND
Ngày ban hành:06/9/2007
Tác giả:UBND huyện Can Lộc
Trích yếu nội dung:V/v: Kết quả xác minh đơn tố cáo tại xã Kim Lộc
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản chính
Tình trạng vật lý:Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: