CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13023030
Đang truy cập:176
Số TT:5
Cơ quan lưu trữ:UBND huyện Can Lộc
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Ủy ban nhân dân huyện Can Lộc
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:121
Hồ sơ số:567
Trích yếu hồ sơ:Văn bản đi của UBND huyện Can Lộc năm 2012 - 2014
Tờ số:16
Số lượng tờ:5
Phí khai thác (VNĐ):5.000
Thể loại:Kế hoạch
Số - ký hiệu:44 /YS-UBND
Ngày ban hành:15/3/2012
Tác giả:UBND huyện Can Lộc
Trích yếu nội dung:V/v: Thực hiện tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011 - 2020
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản sao y
Tình trạng vật lý:Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: