CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13049796
Đang truy cập:171
Số TT:10
Cơ quan lưu trữ:UBND huyện Can Lộc
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Ủy ban nhân dân huyện Can Lộc
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:121
Hồ sơ số:567
Trích yếu hồ sơ:Văn bản đi của UBND huyện Can Lộc năm 2012 - 2014
Tờ số:27
Số lượng tờ:5
Phí khai thác (VNĐ):5.000
Thể loại:2.Quyết định
Số - ký hiệu:99 /YS-UBND
Ngày ban hành:12/7/2012
Tác giả:UBND huyện Can Lộc
Trích yếu nội dung:V/v: Ban hành quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc, cưới, việc tang, lễ hội và tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống, đoan nhận các danh hiệu thi đua trên địa bàn tỉnh
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản sao y
Tình trạng vật lý:Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: