CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13525575
Đang truy cập:325
Số TT:7
Cơ quan lưu trữ:Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Can Lộc
Phông/Công trình/Sưu tập:Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Can Lộc
Mục lục hồ sơ:MLHS 02
Hộp số:95
Hồ sơ số:429
Trích yếu hồ sơ:Hồ sơ Cấp giấy chứng nhận và trợ cấp ưu đãi người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc của xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc năm 1998
Tờ số:26
Số lượng tờ:4
Phí khai thác (VNĐ):4.000
Thể loại: 
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:01/1/1998
Tác giả: 
Trích yếu nội dung:Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận và trợ cấp ưu đãi người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc của ông (bà): Hoàng Trọng Hạo - xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Gồm nhiều loại văn bản (Bản ký nháy, Bản công chứng...)
Tình trạng vật lý:Nội dung bị mờ một số chữ
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: