CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:10700797
Đang truy cập:112
Số TT:12
Cơ quan lưu trữ:Thanh tra huyện Đức Thọ
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Thanh tra huyện Đức Thọ
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:1
Hồ sơ số:1
Trích yếu hồ sơ:Văn bản đi của phòng Thanh tra huyện Đức Thọ năm 1992 - 1999
Tờ số:38
Số lượng tờ:4
Phí khai thác (VNĐ):12.000
Thể loại:Báo cáo
Số - ký hiệu:02 TT/UB
Ngày ban hành:31/5/1993
Tác giả:Thanh tra huyện Đức Thọ
Trích yếu nội dung:V/v: Báo cáo kết quả thực hiện Thông báo 08 TB/TTHU của Thường vụ Huyện ủy về chỉ đạo ở xã Đức Thủy
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản chinh
Tình trạng vật lý:Giấy cũ
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: