CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:10662369
Đang truy cập:148
Số TT:33
Cơ quan lưu trữ:Thanh tra huyện Đức Thọ
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Thanh tra huyện Đức Thọ
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:1
Hồ sơ số:1
Trích yếu hồ sơ:Văn bản đi của phòng Thanh tra huyện Đức Thọ năm 1992 - 1999
Tờ số:103
Số lượng tờ:2
Phí khai thác (VNĐ):6.000
Thể loại:Đề cương
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:04/3/1997
Tác giả:Thanh tra huyện Đức Thọ
Trích yếu nội dung:Đề cương kiểm tra công tác quản lý tài chính các nguồn kinh phí và lâm sản xử lý tại hạt kiểm lâm Đức Thọ. Thực hiện kế hoạch Thanh tra năm 1997 đã được UBND huyện phê duyệt theo chương trình công tác thanh tra của ngành Thanh tra
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản chính
Tình trạng vật lý:Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: