CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:10667538
Đang truy cập:35
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Thanh tra huyện Đức Thọ
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Thanh tra huyện Đức Thọ
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:1
Hồ sơ số:2
Trích yếu hồ sơ:Hồ sơ thanh tra quản lý sử dụng đất của các tổ chức đơn vị trên địa bàn huyện năm 1999
Tờ số:1
Số lượng tờ:36
Phí khai thác (VNĐ):108.000
Thể loại:2.Quyết định
Số - ký hiệu:148 QĐ/UB
Ngày ban hành:04/8/1999
Tác giả:UBND huyện Đức Thọ
Trích yếu nội dung:V/v: Thành lập Đoàn thanh tra việc quản lý sử dụng đất của các tổ chức đơn vị được Nhà nước giao đất cho thuê để sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện Đức Thọ
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản chính
Tình trạng vật lý:Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: