CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:10667574
Đang truy cập:59
Số TT:14
Cơ quan lưu trữ:Thanh tra huyện Đức Thọ
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Thanh tra huyện Đức Thọ
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:1
Hồ sơ số:3
Trích yếu hồ sơ:Văn bản đi của phòng Thanh tra huyện Đức Thọ năm 2000 - 2002
Tờ số:30
Số lượng tờ:6
Phí khai thác (VNĐ):18.000
Thể loại:1.Công văn
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:03/8/2000
Tác giả:Thanh tra UBND huyện Đức Thọ
Trích yếu nội dung:V/v: Trả lời đơn tố cáo của một số cán bộ thành viên của hội Cựu chiến binh xã Đức Dũng
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Không có dấu
Tình trạng vật lý:Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: