CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12026448
Đang truy cập:229
Số TT:20
Cơ quan lưu trữ:Thanh tra huyện Đức Thọ
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Thanh tra huyện Đức Thọ
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:1
Hồ sơ số:3
Trích yếu hồ sơ:Văn bản đi của phòng Thanh tra huyện Đức Thọ năm 2000 - 2002
Tờ số:53
Số lượng tờ:2
Phí khai thác (VNĐ):2.000
Thể loại:Đề cương
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:20/9/2000
Tác giả:Thanh tra UBND huyện Đức Thọ
Trích yếu nội dung:Đề cương Thanh tra quản lý điều hành thu chi tài chính và huy động, sử dụng đóng góp của nhân dân, học sinh tại phòng Giáo dục, các trường học trên địa bàn huyện
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản chính
Tình trạng vật lý:Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: