CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:10700816
Đang truy cập:109
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Thanh tra huyện Đức Thọ
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Thanh tra huyện Đức Thọ
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:2
Hồ sơ số:4
Trích yếu hồ sơ:Hồ sơ cưỡng chế tháo dỡ ki ốt của ông Trần Văn Hiền xây dựng trái phép vi phạm luật đất đai tại xã Đức Yên, huyện Đức Thọ năm 2002
Tờ số:1
Số lượng tờ:134
Phí khai thác (VNĐ):402.000
Thể loại: 
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:17/5/2002
Tác giả: 
Trích yếu nội dung:Hồ sơ cưỡng chế tháo dỡ ki ốt của ông: Trần Văn Hiền ( Quê quán xã Bùi Xá) xây dụng trái phép vi phạm luật đất đai tại xã Đức Yên
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản chính, bản phô tô
Tình trạng vật lý:Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: