CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12412770
Đang truy cập:324
Số TT:5
Cơ quan lưu trữ:Thanh tra huyện Đức Thọ
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Thanh tra huyện Đức Thọ
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:2
Hồ sơ số:6
Trích yếu hồ sơ:Văn bản đi của phòng Thanh tra huyện Đức Thọ năm 2005 - 2009
Tờ số:10
Số lượng tờ:13
Phí khai thác (VNĐ):13.000
Thể loại:2.Quyết định
Số - ký hiệu:02 QĐ/UB - TTr
Ngày ban hành:25/4/2005
Tác giả:Thanh tra huyện Đức Thọ
Trích yếu nội dung:V/v: Thành lập Đoàn thanh tra XDCB công trình trường Tiểu học và Chi trả chế độ chính sách tại xã Trường Sơn
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản chính
Tình trạng vật lý:Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: