CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:10700907
Đang truy cập:109
Số TT:8
Cơ quan lưu trữ:Thanh tra huyện Đức Thọ
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Thanh tra huyện Đức Thọ
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:2
Hồ sơ số:6
Trích yếu hồ sơ:Văn bản đi của phòng Thanh tra huyện Đức Thọ năm 2005 - 2009
Tờ số:28
Số lượng tờ:2
Phí khai thác (VNĐ):6.000
Thể loại:Biên bản
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:21/6/2005
Tác giả:Thanh tra huyện Đức Thọ
Trích yếu nội dung:Biên bản Thanh tra trách nhiệm về giải quyết pháp lệnh Khiếu nại - Tố cáo tại đơn vị UBND xã Đức Thanh
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Không có dấu xác nhận
Tình trạng vật lý:Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: