CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13525131
Đang truy cập:285
Số TT:4
Cơ quan lưu trữ:Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Can Lộc
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Can Lộc
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:73
Hồ sơ số:287
Trích yếu hồ sơ:Hồ sơ giao đất xã Thiên Lộc năm 1984 - 1985, 1998
Tờ số:15
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại:Biên bản
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:22/11/1984
Tác giả: 
Trích yếu nội dung:Biên bản giao nhận đát khu vực Trường nông nghiệp huyện Giao lại thuộc phạm vi hành chính đất xã Thiên Lộc
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản ký tươi không đóng dấu
Tình trạng vật lý:Bị rách mép, vẫn nguyên vẹn nội dung
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: