CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12465571
Đang truy cập:70
Số TT:3
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 06
Hộp số:174
Hồ sơ số:649
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Quyết định của UBND tỉnh tháng 10 (tập 1) - Năm 2005
Tờ số:4
Số lượng tờ:11
Phí khai thác (VNĐ):11.000
Thể loại:2.Quyết định
Số - ký hiệu:1972 QĐ/UB-CNTT
Ngày ban hành:03/10/2005
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Phê duyệt kế hoạch triển khai vốn đầu tư xây dựng trung tâm tích hợp dữ liệu và các hạng mục thuộc Đề án 112 năm 2005
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ: 
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Thông tin - Truyền thông

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: