CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12453367
Đang truy cập:178
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Đức Thọ
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Phòng Lao động thương binh và Xã hội huyện Đức Thọ
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:48
Hồ sơ số:134
Trích yếu hồ sơ:Quyết định hưởng trợ cấp một lần đối với người hoạt động kháng chiến xã Tân Hương năm 2008
Tờ số:1
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại:2.Quyết định
Số - ký hiệu:2993 / QĐ-SLĐTBXH
Ngày ban hành:01/1/2008
Tác giả:Sở LĐ - TBXH
Trích yếu nội dung:V/v: Trợ cấp một lần đối với người hoạt động kháng chiến cho ông (bà): Nguyễn Xuân Lam, xã Tân Hương
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản chính
Tình trạng vật lý:Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: