CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13760998
Đang truy cập:119
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Đức Thọ
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Phòng Lao động thương binh và Xã hội huyện Đức Thọ
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:53
Hồ sơ số:146
Trích yếu hồ sơ:Hồ sơ chi trả trợ cấp người hoạt động kháng chiến xã Trường Sơn năm 2001 (Tập 1)
Tờ số:1
Số lượng tờ:10
Phí khai thác (VNĐ):10.000
Thể loại: 
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:01/1/2001
Tác giả: 
Trích yếu nội dung:Hồ sơ chi trả trợ cấp người hoạt động kháng chiến xã Trường Sơn năm 2001 cho ông (bà): Phan Thanh Bình
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Gồm nhiều văn bản (bản chính, bản photo)
Tình trạng vật lý:Bị rách mép, bị mờ một số chữ
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: