CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13011089
Đang truy cập:174
Số TT:10
Cơ quan lưu trữ:Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Đức Thọ
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Phòng Lao động thương binh và Xã hội huyện Đức Thọ
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:57
Hồ sơ số:155
Trích yếu hồ sơ:Hồ sơ chi trả trợ cấp người hoạt động kháng chiến xã Tùng Ảnh năm 2000 (Tập 2)
Tờ số:29
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại: 
Số - ký hiệu:25159 /LĐTBXH-QĐ
Ngày ban hành:01/10/2000
Tác giả:Sở LĐ-TB&XH
Trích yếu nội dung:Quyết đinh chi trả trợ cấp người hoạt động kháng chiến cho ông (bà) : Phạm Thị Lý, xã Tùng Ảnh
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản gốc
Tình trạng vật lý:Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: